FINALITZA LA VEREMA A LA DO BINISSALEM

Beenden sie die weinlese in Herkunftsbezeichnung Binissalem

Finish the grape harvest in DO Binissalem

FINALITZA LA VEREMA 2012 A LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN BINISSALEM

La verema es va iniciar el 7 d’agost i ha finalitzat el 8 d’octubre. Una data d’inici de verema primerenca, en el que s’ha descrit com un dels estius més calorosos dels darrers 30 anys.

Amb un increment d’hectàrees a la DO Binissalem, la campanya 2012 s’ha caracteritzat per un forta sequera, factor que afavoreix la qualitat del raïm i que s’ha modulat amb la possibilitat de reg autoritzada pel CR per aquesta campanya. Tenim una anyada de qualitat, ja que el raïm ha presentat una bona maduració, elevada concentració d’aromes, bona graduació i estat sanitari.

El total de raïm veremat pels cellers que emparen vi baix la marca de la DO Binissalem ha estat de 2.831358 kg amb un 75% de varietats negres i un 25% de varietats blanques. El que suposa una producció semblant a la del 2011.

Pel que fa a les varietats negres els percentatges han estat: Manto negro 37.50%, Cabernet sauvignon 24.90 %, Syrah 13.40 %, Merlot 14.00 %, Tempranillo 7.00 %, Callet 2.80 % i altres negres experimentals 0.30 %. Els percentatges de les varietats blanques han estat: Moll o Premsal blanc 61.20 %, Chardonnay 28.20% Moscatell 7.70 %, Macabeu 1.70 %, Parellada 0.30 % i altres blanques experimentals 0,9%.

FINALIZA LA VENDIMIA 2012 EN LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM (MALLORCA)

La vendimia se inició el 7 de agosto y ha finalizado el 8 de octubre.
Una fecha de inicio de vendimia temprana, en el descrito como uno de los veranos más calurosos de los últimos 30 años.
Con un incremento de hectáreas en la DO Binissalem, la campaña 2012 se ha caracterizado por una fuerte sequía, factor que favorece la calidad de la uva y que se ha modulado con la posibilidad de riego autorizada por CR para esta campaña. Tenemos una añada de calidad, ya que la uva ha presentado una buena maduración, elevada concentración de aromas, buena graduación y estado sanitario.
El total de uva vendimiada por las bodegas que amparan vino bajo la marca de la DO Binissalem ha sido de 2.831358 kg. correspondientes, un 75% a variedades tintas y un 25% a variedades blancas. Lo que supone una producción similar a la del 2011.

Los porcentajes por variedades tintas han sido: Manto negro 37.50%, Cabernet Sauvignon 24.90%, Syrah 13:40%, Merlot 14:00%, Tempranillo 7.00%, Callet 2.80% y otras tintas experimentales 0.30%. Los porcentajes por variedades blancas han sido: Moll o Premsal blanc 61.20%, Chardonnay 28.20% Moscatel 7.70%, Macabeo 1.70%, Parellada 0.30% y otras blancas experimentales 0,9%.

FINALITZA LA VEREMA A LA DO BINISSALEM

La verema es va iniciar el passat 19 d’agost, dates semblants a les del 2009 i amb una mitja de 8 dies d’avançament en relació al 2010, fet provocat per les elevades temperatures registrades a la segona quinzena del mes d’agost.

La verema ha finalitzat el 18 d’octubre i les condicions meteorològiques de la campanya han afavorit un raïm amb bon estat sanitari i amb elevades concentracions de sucres i aromes pel que cal esperar una anyada de molt bona qualitat.

El total de raïm veremat pels cellers que emparen vi baix la marca de la DO Binissalem ha estat de 2.766.919 kg amb un 77% de varietats negres i un 23% de varietats blanques. Una collita semblant a la del 2009 i un 16% inferior respecte a la del 2010.

Pel que fa a les varietats negres el percentatges varietals són: Manto negro 38.06%, Cabernet sauvignon 23.26 %, Syrah 13,49 %, Merlot 15.01 %. Tempranillo 6.84 %, Callet 2,80 %, i Altres negres experimentals 0,56 % i els percentatges de les varietats blanques són: Moll o Premsal blanc 67.23 %, Chardonnay 20.84% Moscatell 9.70 %, Macabeu 1,74 % i Parellada 0,16 % i altres blanques experimentals 0,32%.


FINALIZA LA VENDIMIA EN LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM (MALLORCA)

La vendimia se inició el pasado 19 de agosto, fechas semejantes a las de la campaña 2009 y, con una media de 8 días de adelanto en relación a la campaña 2010, hecho provocado por las elevadas temperaturas registradas en la segunda quincena del mes de agosto.

La vendimia ha finalizado el 18 de octubre y las condiciones meteorológicas de la campaña han favorecido una uva con buen estado sanitario y elevadas concentraciones de azúcar y aromas, por lo que cabe esperar una añada de muy buena calidad.

El total de uva vendimiada por bodegas que amparan vinos bajo la marca DO Binissalem ha sido de 2.766.919 kg con un 77% de variedades tintas i un 23% de varietats blancas. Una cosecha semejante a la del 2009 y un 16% inferior respecto a la del 2010.

Los porcentajes varietales de las variedades tintas han sido: Manto negro 38.06%, Cabernet sauvignon 23.26 %, Syrah 13,49 %, Merlot 15.01 %. Tempranillo 6.84 %, Callet 2,80 %, y otras tintas experimentales 0,56 %.
Los porcentajes varietales de las variedades blancas han sido: Moll o Premsal blanc 67.23 %, Chardonnay 20.84% Moscatel 9.70 %, Macabeo 1,74 %, Parellada 0,16 % y otras blancas experimentales 0,32%