PRESIDENTA I VICEPRESIDENTA PER LA DO BINISSALEM

PRESSA DE POSSESSIÓ DELS CÀRRECS DE PRESIDENTA I VICEPRESIDENTA DEL CRDO BINISSALEM

Finalitzat el procés electoral del CR de la Denominació d’Origen Binissalem, el passat 15 de juny tingué lloc la sessió constitutiva del ple, en la que es proposaren els càrrecs de president i vicepresident. Càrrecs nomenats per la Conselleria d’Agricultura i Pesca i notificats al CR el passat 14 de juliol.

Ahir horabaixa, 18 de juliol en reunió del ple del CR varen prendre possessió del càrrec, la Sra. Mª Lourdes Picó Martinez com a presidenta de l’entitat i la Sra. Esperança Nadal Galmés com a vicepresidenta.

S’inicia una etapa de 4 anys amb il•lusió i nous projectes per seguir consolidant una Denominació d’Origen que aposta per la qualitat.

TOMA DE POSESIÓN DE LOS CARGOS DE PRESIDENTA Y VICEPRESIDENTA DEL CRDO BINISSALEM

Finalizado el proceso electoral del CR de la Denominación de Origen Binissalem, el pasado 15 de junio tuvo lugar la sesión constitutiva del pleno, en la que se propusieron los cargos de presidente y vicepresidente. Cargos nombrados por la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno Balear y notificados al CR el pasado 14 de julio.

Ayer tarde, 18 de julio en reunión del pleno del CR tomaron posesión del cargo, la Sra. Mª Lourdes Picó Martinez como  presidenta de la entidad y la Sra. Esperanza Nadal Galmés como vicepresidenta.

Se inicia una etapa de 4 años con ilusión y nuevos proyectos para seguir consolidando una Denominación de Origen que apuesta por la calidad.